SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ana sayfa » Sürdürülebilirlik

Toplumsal ve çevresel sorumluluk kapsamında Klimasan/Şenocak, yönetim önceliğinde daima hissedarlarına çevre sorumluluğu bilincini aşılamak ve bunu geliştirmek olarak görür.

Müşterilerinin ihtiyaçlarının farkında olan Şenocak, etkili bir gaz ile, % 60 daha az enerji tüketimi, daha düşük işletme giderleri ve kullanım yerinde genel olarak daha iyi performans ile çalışan tam bir yeşil soğutucu serisi geliştirdi. Bu bağlamda, tasarım ekibimiz, ürünlerinin karbon ayak izini en aza indirgemek için geri dönüştürülebilir malzemeler kullanırken tasarım ve üretimin her aşamasında sürdürülebilir çözümler ve uygulamalar aramaya devam etmektedir.

Ayrıca, sürdürülebilirlik liderliğini geliştirmek amacıyla, Metalfrio/Klimasan/Şenocak, çevresel etkisini azaltmak amacıyla kendi karbon yönetim stratejisini uygulamaktadır. Karbon yönetim metodumuzu geliştirmek amacı ile her bir işlemi iyiletirmek için, eylemler gerçekleştirilmiştir. Doğalgaz tüketimi, soğutucu akışkanlar ve elektrik emisyonları, Metalfrio/Klimasan/Şenocak için, karbon ayak izi üzerinde hızlı bir etki yaratabilecek öncelikli noktalar olarak belirlenmiştir.

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. 2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.

Sürdürülebilirlik Politikası

-Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesini,

-Sürdürülebilirlik bilincinin gerektirdiği tüm alanlarda çalışanlarımızın ve tüm kilit paydaşlarımızın eğitimli, yetkin, farkındalığı yüksek bireyler haline gelmesi için çalışmalar yürütüleceğini,

-Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü de dikkate alarak belirlenmesini,

-Operasyonel ve stratejik tüm hedeflerimizi, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi, değerlendirmeyi ve daima geliştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

Öncelikli odak alan çalışmalarımız kapsamında; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyen, kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere “Entegre Yönetim Sistemleri” ve “Sürdürülebilirlik” alanlarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamalar planlamayı ve hayata geçirmeyi, bu alandaki uluslararası performans kriterlerini baz alarak çlaışmalarımızı her yıl sürdürülebilirlik raporumuzda yayınlamayı hedefliyoruz.

Sosyal Uygunluk Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Raporu

Klimasan olarak 2021 yılı ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı yansıtan, ayrıca faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkilerimizi ve bu etkilerin yönetim şeklini içeren temel GRI standartlarına uygun olarak hazırladığımız ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu tüm değerli paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarımızın da yer aldığı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejimiz çerçevesinde, “Gezegenimiz” “İnsan” “Sürdürülebilir İş” ve “Sürdürülebilir Büyüme” odak noktalarımız altında şekillenen Sürdürülebilirlik Raporumuz; 2021 yılı gerçekleşmelerimiz ile birlikte, ileriye dönük stratejik hedef ve taahhütlerimizi ve bu doğrultudaki ilerlemelerimizi raporladığımız bir yol haritası niteliğindedir.

Klimasan 2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Klimasan 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu

Ödüller

Enerji Verimliliği

2014 Manisa OSB’deki 180 şirketin arasında “Enerji Verimliliği Yarışması, Boyahane Enerji Verimliliği Proje” 3.lüğü

TürkPatent

2014-2018 Manisa Faydalı Model Başvuruları 2.liği -2019

TürkPatent

2014-2018 Manisa Endüstriyel Tasarım Başvuruları 3.lüğü-2019

Klimasan, Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Projesi (Z.E.K.I)

Kapsamında zihinsel engellilerin iş hayatına kazanıdırılmasına yaptığı katkılarından dolayı ödüle layık görüldü -2018

ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri

PEPSICO, EFES gibi alanında öncü firmalar ile.-Atık Yönetim Sistemi Uygulamaları Sanayi Teşvik Ödülü-2016.

Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı

Klimasan’ın Karbon Yönetimi, Carbon Clear Company tarafından 2014 yılında (2013) “Uluslararası Karbon Bildirimi Konferansı”nda bir vaka çalışması olarak sunuldu.

Ecovadis

Klimasan 2013′ ten itibaren Ecovadis’e katılmaktadır. Çevresel Puanımız 40’dan 70’e, toplam puan 35’ten 55’e yükseldi. Bu yükseliş ile Klimasan, Heineken Sürdürülebilirlik Raporunda “Başarı Hikayesi” olarak bildirildi.

Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması

Klimasan, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 180 şirketin arasında “Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması” nda en iyi şirket olarak 1. sırada yer aldı.

Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri

Karbon ayak izi faaliyetlerimiz bir “Durum Çalışması” olarak seçildi ve Klimasan, Coca Cola’nın dünya çapındaki 350 tedarikçisine “Coca Cola İşletmeleri Tedarikçisi Sürdürülebilirlik Web Semineri” nde bir sunum yaptı. (2013)

Entegre Yönetim Sistemi

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. Faaliyetlerimizin ana hedefleri doğal kaynakların korunması, karbon ayak izi azaltımı, atık yönetimi ve atık azaltma, geri dönüşüm faaliyetleri ve enerji tasarrufudur.

2011’den başlayarak her yıl Karbon Ayak izimizi hesaplayıp ve raporlayarak Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızı 2011’den 2015 yılının sonuna kadar % 46’dan daha düşük bir seviyeye indirmeyi başardık. (Başlangıç hedefi % 25 idi). 2016 yılında yeni bir 5 yıllık karbon emisyon planı oluşturuldu.